Skip to Content

Tomt

Också en tom sida är en sida
även om dess ringa innehåll
kan ge intryck av obetydlighet
intill gränsen för obefintlighet.


(Apropå att
John Locke hade ideer om det oskrivna bladet,
tomma sidor generellt kan ha existensberättigande
och att denna sida enbart finns till för epost-adressens skull.)